2023 Yılında YÖS Sınavı Yapacak Olan Üniversiteler

Mersin Üniversitesi (Mersin)
Sınav tarihi:06.05.2023
Başvuru Tarihleri:06.02.2023 – 02.04.2023
Sonuç açıklanma tarihi: 15.05.2023

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
Sınav tarihi: 21.05.2023
Sınav başvuru tarihleri: 02.01.2023 – 16.04.2023
Sonuç açıklanma tarihi: 11.06.2023

Harran Üniversitesi (Harran)
Başvuru Tarihi: 02 Ocak 2023 – 12 Şubat 2023
Sınav Tarih: 04 Mart 2023 
Sınav Sonucu: 24 Mart 2023