قابل توجه دانش آموزان گروه یوس فردا (2020/10/08 ) از ساعت 14 الی 16 خواهید داشت

و کلاس جبرانی ترکی نیز برای دوستانی (ارغوان، آریا و رهام) که دیرتر ملحق شدند نیز از ساعت 16 الی 18 خواهد بود