شرایط و مقررات آموزشی

  • زبان آموز موظف به فراهم نمودن زیرساخت های نرم افزاری لازم جهت شرکت در دوره های آنلاین می باشد و قبل از شروع هر کلاس آن را کنترل کند. 
  • ضبط ویدئویی یا صوتی کلاس های درس خلاف قوانین مالکیت فکری و معنوی و حریم خصوصی افراد می باشد. لذا ضبط دروس آنلاین ممنوع است و زبان آموزان خاطی علاوه بر محرومیت از ادامه تحصیل به مراجع قانونی معرفی خواهند شد .
  • مدت زمان هر کلاس 50 دقیقه می باشد .
  • در صورت غیبت بیش از 20 % تعداد کل جلسات زبان آموز مجاز به ادامه ترم نخواهد بود .
  • در زمان برگذاری کلاس ها و آزمون ها روشن بودن وبکم اجباری می باشد.
  • زبان آموزان موظف به رعایت مسائل اخلاقی و انضباطی مناسب با شأن محیط آموزشی می باشند.