ITTC YÖS Scholarship Test

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ 

  • Bu testte 80 soru vardır. İlk 40 soru Genel Yetenek sorularından, geri kalan 40 soru ise Matematik ve Geometri  sorularından oluşmaktadır.
  • Bu sınavda verilen cevaplama süresi, 180 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİZ

 BASIC LEARNING SKILLS TEST 

  • This test is comprised of 80 questions. First 40 questions are composed of General Ability and the rest 40 questions are composed of Maths and Geometry questions.
  • The time given to answer the items is 180 minutes

WE WISH YOU SUCCESS